Om de uitvoeringen van Bach op het hoge ambitieniveau te kunnen blijven continueren, waarin we sinds 1985 zijn geslaagd kunnen we niet zonder financiële  steun van particulieren, bedrijven, fondsen en overheden.

De Gemeente Oldenzaal en de Provincie Overijssel zijn belangrijke subsidiegevers. Daarnaast ontvangen we bijdragen van bedrijven, onder meer van hoofdsponsor Rabobank Twente Oost en steunen particulieren ons met donaties.

Vanzelfsprekend wisselen de grotere sponsoren elkaar af. We zijn blij, dat zich de afgelopen maanden diverse organisaties met beperkte sponsorbedragen meerjarig aan ons verbonden. Naast de financiële sponsoring is er ook sprake van sponsoring natura, bijvoorbeeld met drukwerk.

Het is voor ons de continuïteit essentieel, dat nieuwe sponsoren weten te interesseren. Voor elke sponsor kan een maatwerk afspraak worden gemaakt met tegenprestaties, die overeenkomen met de wensen van de sponsor sponsorpakket tegenover.

Hebt u belangstelling mail dan bachtwente@gmail.com of bel met ons bestuurslid Thijs Melief ( tel: 06 51088332  mailadres: thijs.melief@nl.abnamro.com).