Om de uitvoeringen van onze stichting te kunnen blijven uitvoeren op het hoge ambitieniveau dat we al die jaren hebben aangehouden sinds 1985 is veel geld nodig.

De Gemeente Oldenzaal is jaarlijks de belangrijkste subsidiegever. Momenteel zijn daarnaast onder meer hoofdsponsoren Rabobank Twente Oost en de Ten Cate Stichting tot behoud van het Erfgoed.

Vanzelfsprekend wisselen door de jaren heen de grotere sponsoren elkaar af. We zijn blij, dat de afgelopen maanden diverse organisaties zich voor kleinere bedragen meerjarig aan ons hebben willen verbinden.

Al vele jaren dragen daarnaast weer andere organisaties in natura ( drukwerk etc.) bij aan de bekostiging van de uitvoeringen.

Maar het is voor ons voortbestaan essentiëel, dat drie nieuwe hoofdsponsoren worden gevonden. Daar staat een aantrekkelijk sponsorpakket tegenover.

Hebt u belangstelling mail dan bachtwente@gmail.com of bel met onze penningmeester André Oude Weernink ( tel  06 53379930 mailadres andreoudeweernink@gmail.com).