In 2019 viert onze stichting haar 35- jarig bestaan. Dat gaan we vieren met een buitengewoon jaarprogramma.

Niet alleen door de uitvoering van de Johannus Passion in april, maar met diverse andere activiteiten.

We willen in het lustrumjaar een breed programma aanbieden voor een grote groep belangstellenden voor en liefhebbers van de muziek van Bach. Hiertoe gaan we o.a. samenwerken met kerkkoren uit de directe omgeving en met diverse scholen om een project te starten rond het Weinacht- Oratorium: The Cradle / De Kribbe.

We organiseren workshops onder begeleiding van professionals. En concerten voor kleinere groepen op bijzondere locaties.

 

Een overzicht van het programma:
  • 12 en 13 April:              Uitvoering van de Johannus Passion o.l.v. Ed Spanjaard
  • week 38/39:                  Mini-congres “Bach op de Brecklenkamp”
  • 26 Mei:                           Concert
  • 24 en 25 Oktober:         Masterclass voor professionals en workshop voor amateurs
  • Advent:                           2, 9 en 16 december: uitvoeringen delen WO door kerkkoren
  • kerstweek:                     Uitvoering van The Cradle / De Kribbe door scholen
  • Kerst:                              Uitvoering Weinachts- Oratorium in Oldenzaal en Enschede

 

In januari zullen bovenstaande plannen verder uitgewerkt op onze site staan.