Oprichting van de Stichting en haar bestuursleden

In januari 1985 werd de Stichting Twentse Matthäus Passion (TMP)  opgericht, die de organisatie van de passie-uitvoeringen overnam van de Stichting Orgelconcerten Basiliek Oldenzaal. Dat betekende dat de Stichting voortaan zorgde voor een koor, een orkest, solisten en een dirigent, repetitieruimte en –schema’s, en natuurlijk ook voor geld.

  • Albertjan Peters, voorzitter
  • Andre Oude Weernink, penningmeester
  • Marjan Detert, secretaris
  • Frans Bakx
  • Jolanda van Tellegen
  • Ben Coelman
  • Alp Buitelaar
  • Frans Schuitemaker
  • Bas Olde Hampsink
De missie

De Stichting Twentse Matthäus Passion stelt zich ten doel uitvoeringen op topniveau te realiseren van de grote werken van Bach; het gaat dan op de eerste plaats om de Matthäus Passion, maar ook om het Weihnachts-Oratorium, de Johannes Passion en de Hohe Messe. De traditie om jaarlijks in de Oldenzaalse Plechelmusbasilliek de Matthäus uit te voeren dateert van 1984; de organisatie van die eerste uitvoeringen berustte bij de toenmalige stichting Orgelconcerten Basiliek Oldenzaal.

Ereleden en leden van Verdienste

Het bestuur van de Stichting Twentse Matthäus Passion heeft aan de volgende personen bij hun afscheid als bestuurslid een eretitel toegekend vanwege hun grote verdiensten voor de Stichting:

Toon Ottink – Frans Oude Sogtoen (†) – Jan Rabelink – Jan Reuder (†) – Henk Pijnappel  (†)
Gerrit Olde Rikkert (†) – Evert Oostvogel – Theo van Schoot