Uitvoeringen 2020/2021

In deze bijzondere tijden moeten we oplossingen vinden voor zaken, die we nog niet eerder meegemaakt hebben. Onze Stichting probeert dat te doen met oog voor de belangen van zowel bezoekers als uitvoerenden. Zo gaan we na of en op welke wijze we een uitvoering van het Weihnachtsoratorium in december 2020 zouden kunnen realiseren binnen de geldende “coronaregels” Op dit moment zijn we in overleg met alle betrokkenen – locatie, koor, orkest en solisten - om na te gaan wat mogelijk en haalbaar is. De Stichting hoopt eind oktober meer duidelijkheid te kunnen verschaffen. We zouden niets liever dan de Matthäus Passion 2021 op de traditionele wijze uitvoeren in Oldenzaal en Enschede. Aangezien het moment van eventuele uitvoeringen nog een half jaar weg ligt, is het verstrekken van informatie hierover thans niet mogelijk. We zullen (helaas) de komende maanden eerst de ontwikkelingen moeten afwachten. Wij hopen eveneens binnenkort meer informatie te kunnen geven over de geldigheid en inwisselbaarheid van de vouchers die zijn verstrekt toen de Matthäus Passion 2020 werd geannuleerd.

Plechelmus basiliek

Van verre is de toren van de St. Plechelmusbasiliek al te zien. In het centrum van de stad staat de eeuwen oude basiliek...

Rijke historie

Voordat Bach naar Twente kwam, kwam Twente naar Bach. Want veel Twentse muziekliefhebbers pelgrimeerden

Sponsoring

Ook u kunt ons sponsoren! Wij zijn blij met iedere vorm van sponsoring...

Sponsoren

De uitvoeringen van de Stichting Twentse Matthäus Passion worden mede mogelijk gemaakt dank zij onze subsidiënten en (hoofd) sponsors. Wij zijn hen hiervoor zeer erkentelijk.
Rabobank

Rabobank

Sponsorbeleid Rabobank

Het Nederlandse verenigingsleven vormt het hart van het sponsorbeleid van de Rabobank. Wij ondersteunen sport en cultuur in de breedste zin van het woord. Dat doen we niet incidenteel, maar langdurig.

Oldenzaal

Oldenzaal

De gemeente Oldenzaal subsidieert graag

De gemeente wil het toeristisch-recreatief product Oldenzaal ontwikkelen en versterken, zodat er economische en sociale voordelen optreden voor de gehele gemeente. Investeringen zullen bijdragen aan de versterking van het imago van de stad, zorgen voor economische ontwikkeling en bevorderen het leefklimaat voor de lokale bevolking.

Provincie Overijssel

Provincie Overijssel

Overijssel maken we samen!

Overijssel is een prachtige provincie om te wonen, te werken en te recreëren. Met elkaar maken we Overijssel iedere dag leefbaarder, mooier, veiliger en beter bereikbaar. De provincie werkt samen met gemeenten, waterschappen, het Rijk, ondernemers en maatschappelijke instanties. De provincie werkt en is er voor u. Samen bepalen wij de toekomst van onze provincie.

Saxion
TKH Group
Vos Industrial
Stichting Hazewinkel Foundation
Rabobank Twente Oost
Ten Cate Stichting tot het behoud van het erfgoed
NDG dienstengroep
Stichting Twentse Courant
IAA Architecten

Fam. Van Bonninghausen
Frans Bakx

Neem contact op

De Stichting Matthäus Passion Twente

Het Heuveltje 19,  7573DA Oldenzaal

Telefoon

+31 (0)6 24 77 97 17
Ma-VR, 8:00-16:00

Stuur ons een email