In Twente helaas geen Weihnachtsoratorium (2020) en Matthäus Passion (2021)

De situatie en de beperkingen rond Covid 19 maken het voor de Stichting Twentse Matthäus Passion niet mogelijk om het Weihnachtsoratorium in december en de Matthäus Passion van J.S. Bach in het voorjaar van 2021 uit te laten voeren. Er zijn teveel onzekerheden en ook risico’s om locaties vast te leggen, overeenkomsten met uitvoerenden aan te gaan en de kaartverkoop te laten starten. Dat geldt niet alleen voor nu, maar ook voor de komende maanden. Ook in maart van dit jaar is de uitvoering van de Matthäus Passion in Oldenzaal en Enschede i.v.m. de toen geldende maatregelen rond Covid 19 geannuleerd. Dat is toen met pijn in het hart gebeurt, want nog nooit eerder had een uitvoering van de Matthaüs geen doorgang kunnen vinden. De organisatoren hoopten dat het daarbij zou blijven, maar de “Matthäus” zal voor de tweede achtereenvolgende keer niet kunnen plaatsvinden. Voorzitter Theo Schouten van de Twentse Matthäus Passion: “Het spijt ons heel erg dat de liefhebbers van Bach zo lang verstoken moeten blijven van de live uitvoeringen van deze beroemde werken. Maar het is ook verschrikkelijk voor theaters, koren, orkest en solisten. Gelukkig hebben onze sponsoren, subsidiënten en gulle gevers begrip voor de lastige situatie, waarin we ons bevinden”. “We hebben de afgelopen weken geprobeerd een alternatief programma in plaats van het Weihnachtsoratorium samen te stellen, waarbij toch nog van de muziek van Bach genoten zou kunnen worden. De meest recente (en eventueel dreigende) overheidsmaatregelen rond Covid 19 maken ook dit helaas niet mogelijk”. De Stichting zit echter niet bij de pakken neer en wil nagaan of ze in plaats van de Matthäus Passion in het voorjaar van 2021 een alternatief programma kan ontwikkelen. Of dat mogelijk is en hoeveel gasten daarbij aanwezig kunnen zijn is op dit moment niet duidelijk. In februari 2021 zal daar meer duidelijkheid over kunnen zijn. Nadere informatie staat dan op deze website en op Facebook. Ook is er een ambitieus programma “Bach in Twente” in voorbereiding voor de periode na Corona. Die plannen moeten nog nader worden uitgewerkt. Voor de Bachliefhebbers is er dan veel te genieten!

Plechelmus basiliek

Van verre is de toren van de St. Plechelmusbasiliek al te zien. In het centrum van de stad staat de eeuwen oude basiliek...

Rijke historie

Voordat Bach naar Twente kwam, kwam Twente naar Bach. Want veel Twentse muziekliefhebbers pelgrimeerden

Sponsoring

Ook u kunt ons sponsoren! Wij zijn blij met iedere vorm van sponsoring...

Sponsoren

De uitvoeringen van de Stichting Twentse Matthäus Passion worden mede mogelijk gemaakt dank zij onze subsidiënten en (hoofd) sponsors. Wij zijn hen hiervoor zeer erkentelijk.
Rabobank

Rabobank

Sponsorbeleid Rabobank

Het Nederlandse verenigingsleven vormt het hart van het sponsorbeleid van de Rabobank. Wij ondersteunen sport en cultuur in de breedste zin van het woord. Dat doen we niet incidenteel, maar langdurig.

Oldenzaal

Oldenzaal

De gemeente Oldenzaal subsidieert graag

De gemeente wil het toeristisch-recreatief product Oldenzaal ontwikkelen en versterken, zodat er economische en sociale voordelen optreden voor de gehele gemeente. Investeringen zullen bijdragen aan de versterking van het imago van de stad, zorgen voor economische ontwikkeling en bevorderen het leefklimaat voor de lokale bevolking.

Provincie Overijssel

Provincie Overijssel

Overijssel maken we samen!

Overijssel is een prachtige provincie om te wonen, te werken en te recreëren. Met elkaar maken we Overijssel iedere dag leefbaarder, mooier, veiliger en beter bereikbaar. De provincie werkt samen met gemeenten, waterschappen, het Rijk, ondernemers en maatschappelijke instanties. De provincie werkt en is er voor u. Samen bepalen wij de toekomst van onze provincie.

Saxion
TKH Group
Vos Industrial
Stichting Hazewinkel Foundation
Rabobank Twente Oost
Ten Cate Stichting tot het behoud van het erfgoed
NDG dienstengroep
Stichting Twentse Courant
IAA Architecten

Fam. Van Bonninghausen
Frans Bakx

Neem contact op

De Stichting Matthäus Passion Twente

Het Heuveltje 19,  7573DA Oldenzaal

Telefoon

+31 (0)6 24 77 97 17
Ma-VR, 8:00-16:00

Stuur ons een email